درمان ضايعات عصبي با کمک فناوري نانو

1394،پنج‌شنبه ، 15 مرداد

در ساخت این کانال از پلیمرهای زیست تخریب پذیر و زیست سازگار در کنار گرافن استفاده شده است. با انجام آزمایشات فازهای تکمیلی و دستیابی به نتایج مطلوب می‌توان از این کانال در ترمیم ضایعات عصبی بهره برد.

دکتر احمد رمضانی سعادت آبادی عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف گفت: «در روش مهندسی بافت عصب، یک کانال هدایت عصبی به طور مصنوعی در آزمایشگاه ساخته می ‌شود و از آن جهت پل زنی مابین دو سر شکاف عصبی استفاده می‌ شود. در این روش دیگر نیاز به جراحی اضافه‌ بیمار جهت تهیه عصب برای پل زنی نیست. همچنین با بهینه‌سازی روش ساخت کانال هدایت عصبی می‌توان فرایند ترمیم شکاف عصبی را بهبود بخشید.»

در روند این پژوهش، با انجام آزمایش‌های مختلف خصوصیات مهندسی زیستی کانال هدایت عصبی نظیر خواص مکانیکی، هدایت پذیری، تخلخل، ساختار و مورفولوژی و سازگاری با بدن و .. مورد بررسی قرار گرفته و مناسب بودن آن برای ترمیم ضایعه‌ عصب محیطی تأیید شده است. همچنین تأثیر مثبت اعمال تحریک الکتریکی نیز با انجام آزمایشات مناسب تأیید شده است.

این تحقیقات از همکاری دکتر احمد رمضانی سعادت آبادی و دکتر شهره مشایخان اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف و حسین بنی اسدی فارغ التحصیل دکترای مهندسی شیمی این دانشگاه حاصل شده که نتایج آن درمجله‌International Journal of Biological Macromolecules (جلد 74، شماره 1، سال 2015، صفحات 360 تا 366) منتشر شده است.