محمدرضا ابراهیم‌زاده با بیان این‌که فومن دارای ۱۳هزار و ۸۷۰هکتار اراضی شالیزاری است،‌ اظهار کرد: با توجه به آغاز فصل بهار و شرایط مساعد آب و هوایی کشاورزان زحمت‌کش شهرستان فومن نسبت به خزانه‌گیری برنج اقدام کرده‌اند. این در حالی است که تاکنون در ۵درصد از اراضی شالیکاری شهرستان خزانه‌گیری صورت گرفته است.

وی با بیان این‌که ۹۰درصد شالیکاران فومنی شخم اول و آماده‌سازی زمین زراعی خود را انجام داده‌اند،‌ افزود:‌ فومن تأمین‌کننده ۶درصد از برنج گیلان است که عمدتاَ ارقام آن از نوع هاشمی و علی کاظمی می‌باشد.

مدیر جهاد کشاورزی فومن یادآور شد: سالانه میزان ۴۷هزار تن برنج سفید از ۷۰هزار تن شلتوک از اراضی فومن برداشت می‌شود.